J-WAFS มอบเงินช่วยเหลือ $150K Solutions ให้กับ Patrick Doyle และทีมงานสำหรับการกำจัดสารก่อมลพิษขนาดเล็กออกจากน้ำอย่างรวดเร็ว

ห้องทดลองระบบน้ำและอาหารของ Abdul Latif Jameel (J-WAFS) ได้รับรางวัล 2022 J-WAFS Solutions ให้กับPatrick S. Doyle , Robert T. Haslam ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเคมีที่ MIT สำหรับระบบนวัตกรรมของเขาเพื่อจัดการกับมลพิษทางน้ำ Doyle...