TikTok ไม่ใช่ ‘ความรู้สึก’ ในสัปดาห์นี้

หยุด ปี 2021 ได้รับการประกาศให้เป็น ” ปีแห่งความรู้สึก ” ดังนั้นจึงรู้สึกถูกต้องที่เมื่อใกล้จะถึงปี “ไม่ใช่ความรู้สึก” จะเข้ามาแทนที่ TikTok แน่นอนว่าไม่ใช่เทรนด์เดียวที่กำลังแพร่ระบาดบนแพลตฟอร์มในสัปดาห์นี้ มันไม่ใช่ความรู้สึก เสียง “มันไม่ใช่ความรู้สึก” กำลังได้รับความนิยมในแอป เสียงยอดนิยมเริ่มต้นด้วย YouTuber HR Collective พูดว่า “มันไม่ใช่ความรู้สึก” ตามด้วยคอหอย...